Δημοσιευσεις

 1. Bouramas, Paidakakos N., Sotiriou F., Kouzounias K., Sklavounou M., Gekas N.: Endoscopic third ventriculostomy in obstructive hydrocephalus: surgical technique and pitfalls. Acta Neurochir Suppl. 2012;113:135-9.
 2. Levidou G., Korkolopoulou P., Agrogiannis G., Paidakakos N., Bouramas, Patsouris E.: Low-grade oligodendroglioma of the pineal gland: a case report and review of the literature. Diagn Pathol. 2010 Sep 17; 5:59. Review.
 3. Chatzidakis E.M., Barlas G., Condilis N., Bouramas, Anagnostopoulos D., Volikas Z., Simopoulos K.: Brain CT scan indexes in the normal pressure hydrocephalus: predictive value in the outcome of patients and correlation to the clinical symptoms. Ann Ital Chir. 2008 Sep-Oct; 79(5): 353-62.
 4. Bouramas D., Korres D.S., Roussos L., Mantzilas T., Anagnostopoulos D.: Spinal extradural angiolipoma. J Spinal Disord. 1995 Aug; 8(4): 324-7.
 5. Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Σωτηρίου Φ., Γκέκας Ν., Κουζούνιας Κ.: Ενδοσκοπική βιοψία όγκων και κοιλιοστομία 3ης κοιλίας. Neuroscience News. 2008 Apr; 14:6-12.
 6. Μπουράμας Δ., Καραμπάτσου Κ., Αναγνωστόπουλος Β., Βάκης Α., Πομώνης Σ., Ζέρβας Σ., Αναγνωστόπουλος Δ.: Μηνιγγιώματα της οπισθίας επιφάνειας του λιθοειδούς. Αναφορά 10 περιπτώσεων. Ελληνική Νευροχειρουργική. 1994;77-82.
 7. Μπουράμας Δ., Καραμπάτσου Κ., Σκλαβενίτης Δ., Σακελλαρίδης Ν., Ποταμιάνος Ι., Αναγνωστόπουλος Δ., Αποστόλου Α.: Η σημασία της υδροδυναμικής του ENY στην υδροκεφαλία φυσιολογικής πιέσεως. Εκτίμηση με μαγνητική τομογραφία. Ελληνική Νευροχειρουργική 1994;1: 90-95.
 8. Μπουράμας Δ., Χατζηδάκης Ε., Αναγνωστόπουλος Β., Πατεράκης Κ., Αναγνωστόπουλος Δ.: Οπτικές διαταραχές υπερσκηνιδίων μηνιγγιωμάτων. Ανατομική μελέτη 35 περιπτώσεων. Ελληνική Νευροχειρουργική. 1993;1: 21-25.
 9. Μπουράμας Δ., Χατζηδάκης Ε., Αναγνωστόπουλος Δ., Αποστόλου Δ.: Αυτόματες παρεγκεφαλιδικές αιμορραγίες. Συντηρηρτική ή χειρουργική θεραπεία; Ιατρ. Επιθ. Εν. Δυν. 1992 ; 26: 43-47.
 10. Θάνος Λ., Μπουράμας Δ., Πασσωμένος Δ., Καραμπάτσου Κ., Αναγνωστόπουλος Δ., Νταγιαντά Κ.: Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στην επιλογή της χειρουργικής ή συντρηρητικής αντιμετώπισης των καταγμάτων του προσθίου κρανιακού βόθρου Ελληνική Ακτινολογία.25(4): 351-358
 11. Μπουράμας Δ., Αναγνωστόπουλος Δ., Χατζηδάκης Ε., Τζιράκης Α. : Μηνιγγιώματα οσφρητικής αύλακος. Αναδρομική μελέτη 10 περιπτώσεων. Ιατρικά χρονικά 16: 693-699.
 12. Chatzidakis E., Bouramas D., Anagnostopoulos D., Paterakis K.: Cervical Spondylotic Myelopathy secondary to spinal canal stenosis. A retrospective clinical study. Ιατρικά χρονικά. 16: 412-416
 13. Paidakakos N., Bouramas D., Sotiriou F., Kouzounias K., Gekas N., Sklavounou M.: One stage transoral decompression and posterior stabilization of the craniovertebral junction. World Spinal Column Journal 2010; 1(3):253
 14. Paidakakos N., Bouramas D., Kouzounias K., Sotiriou F., Sklavounou M., Gekas N.: Anterior reconstruction of cervical kyphotic deformity in patients with multiple discogenic disease. World Spinal Column Journal. 2010;1(3) : 254.
 15. Bouramas D., Paidakakos N., Sotiriou F., Kouzounias K., Gekas N.: Anterior cervical corpectomy: indications and surgical nuances. World Spinal Columns Journal. 2012; 1(2) :141.
 16. Paidakakos N., Bouramas D., Antoniou E., Papachristou K., Slavounou M., Kouzounias K., Seretis A. : Endoscopic interventions in obstructive hydrocephalus. Childs Nerv Syst. 2009;25:744.
 17. Bouramas D., Mitropoulos A., Paidakakos N., Sioutos P., Gekas N., Sotiriou F., Seretis A.: Endoscopic removal of colloid cysts of the 3rd Childs Nerv.Syst: 2009;25:768.
 18. Levidou G., Korkolopoulou P., Agorogiannis G., Paidakakos N., Xiromeritis K., Bouramas D., Patsouris E.: Low-grade oligodendroglioma of the pineal gland: report of a case. Clinical Neuropathology. 2008; 27(3) : 198.
 19. Vamvakas P., Bouramas D., Kouzounias K., Petropoulos A., Sitos L., Gerogiannis H., Anagnostopoulos D.: Delayed traumatic intracerebral hematomas. European Journal of Emergency Surgery and Intensive care. 1997; 20(3) : 57.
 1. Παιδακάκος Ν., Σκλαβούνου Μ., Μπουράμας Δ. Εις: Φουντάς Κ (ed) Γενικές Αρχές Νευροχειρουργικής.
 2. Bouramas D., Crockard A (2003) Anterior odontoid resection. In: Haher T, Merola A (eds) Surgical techniques of the spine. Thieme, New York, pp 10–15.
 3. Μπουράμας Δ. (1996) Σύνδρομο κεντρικού μυελού. Εις: Αναγνωστόπουλος Δ. (ed) Οξεία αυχενική μυελοπάθεια. Εκδ. Σελίδα, Αθήνα, σελ 75-80.
 4. Μπουράμας Δ. (1996) Νεοπλασματική προσβολή του αυχενικού μυελού. Εις: Αναγνωστόπουλος Δ. (ed) Οξεία αυχενική μυελοπάθεια. Εκδ. Σελίδα, Αθήνα, σελ 81-90

Ανακοινωσεις σε Ελληνικα και Διεθνη Συνεδρια

 1. Μπουράμας Δ., Σωτηρίου Φ., Παιδακάκος Ν., Γκέκας Ν.: Χειρουργική αντιμετώπιση της αστάθειας στην κρανιοσπονδυλική συμβολή. 33ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής. Ελιά, Μύκονος, 24-27 Μαΐου 2007. Τόμος περιλήψεων σελ. 45-46 (ανακοίν. 9).
 2. Μπουράμας Δ., Κουζούνιας Κ., Σωτηρίου Φ., Γκέκας Ν., Παιδακάκος Ν.: Διαστοματική αποσυμπίεση της κρανιοσπονδυλικής συμβολής. Αρχική εμπειρία Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Βουλιαγμένη, 20-23 Σεπτεμβρίου 2007. Πρόγραμμα σελ. 33.
 3. Παιδακάκος Ν., Κουζούνιας Κ., Γκέκας Ν., Σωτηρίου Φ., Μπουράμας Δ.: Ενδοσκοπική κοιλιοστομία ΙΙΙης κοιλίας (ETV): Ανάλυση της έκβασης 31 περιστατικών. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Βουλιαγμένη, 11-14 Ιουνίου 2008. Τόμος περιλήψεων σελ. 53 (Ο021).
 4. Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Σωτηρίου Φ., Γκέκας Ν., Κουζούνιας Κ.: Αστάθεια στην κρανιοσπονδυλική συμβολή – οπίσθια καθήλωση. 34ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής. Αγία Πελαγία, Ηράκλειο, 12-15 Ιουνίου 2008. Τόμος περιλήψεων σελ. 41-42 (ανακοίν. 42).
 5. Μπουράμας Δ., Σωτηρίου Ν., Γκέκας Ν., Παιδακάκος Ν., Κουζούνιας Κ.: Αυχενική κυφωτική παραμόρφωση: πολυεπίπεδη πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και αποκατάσταση ΑΜΣΣ. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 25-27 Οκτωβρίου 2008. Τόμος περιλήψεων σελ. 69-70 (Ο033).
 6. Μπουράμας Δ., Σωτηρίου Ν., Παιδακάκος Ν., Γκέκας Ν., Κουζούνιας Κ.: Αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια: αποσυμπιεστική πεταλεκτομή και σπονδυλοδεσία πλαγίων ογκωμάτων. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Χαλκιδική, 25-27 Οκτωβρίου 2008. Τόμος περιλήψεων σελ. 70-71 (Ο034).
 7. Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Σωτηρίου Φ., Γκέκας Ν., Σκλαβούνου Μ., Κουζούνιας Κ.: Χωροκατακτητικές εξεργασίες κρανιοσπονδυλικής συμβολής. 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αλεξανδρούπολη, 10-13 Ιουνίου 2009. Τόμος περιλήψεων σελ. 50-51 (Ο023).
 8. Μπουράμας Δ., Σωτηρίου Φ., Παιδακάκος Ν., Γκέκας Ν., Σκλαβούνου Μ., Κουζούνιας Κ.: Οβελιαία παραμόρφωση και αστάθεια της ΑΜΣΣ. 35ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής. Πλαταμώνας, 11 – 14 Ιουνίου 2009. Τόμος περιλήψεων σελ. 32 (ανακοίν. 9).
 9. Κουζούνιας Κ., Γκέκας Ν., Σωτηρίου Φ., Παιδακάκος Ν., Μπουράμας Δ.: Οσφυική στένωση με ή χωρίς εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση: χειρουργική αντιμετώπιση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα, 16-18 Οκτωβρίου 2009. Τόμος περιλήψεων σελ. 67 (ΕΑ 39).
 10. Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Σωτηρίου Φ., Κουζούνιας Κ., Σκλαβούνου Μ., Γκέκας Ν.: Μηνιγγιώματα εγκεφάλου με προσβολή του οβελιαίου ή εγκαρσίου κόλπου: χειρουργική αντιμετώπιση. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Χερσόνησος, Ηράκλειο, 19-20 Μαΐου 2010. Τόμος περιλήψεων σελ. 57-58 (Ο40).
 11. Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Κουζούνιας Κ., Σκλαβούνου Μ., Γκέκας Ν.: Τεχνικές δυσκολίες στην επίτευξη ενδοσκοπικής κοιλιοστομίας τρίτης κοιλίας. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, 23-25 Ιουνίου 2011. Τόμος περιλήψεων σελ. 43 (Ο03).
 12. Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Κουζούνιας Κ., Σκλαβούνου Μ., Γκέκας Ν.: Κρανιοπροσωπικές προσπελάσεις σε όγκους του πρόσθιου κρανιακού βόθρου και του προσωπικού κρανίου. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Αθήνα, 23-25 Ιουνίου 2011. Τόμος περιλήψεων σελ. 63 (Ο34).
 13. Παιδακάκος Ν., Σκλαβούνου Μ., Γκέκας Ν., Κουζούνιας Κ., Μπουράμας Δ.: Οσφυική στένωση με συνοδές παραμορφώσεις. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Πάφος, Κύπρος, 27-30 Οκτωβρίου 2011. Τόμος περιλήψεων σελ. 41 & σελ. 61 [eng] (ανακοίν. 43).
 14. Παιδακάκος Ν., Σκλαβούνου Μ., Γκέκας Ν., Κουζούνιας Κ., Μπουράμας Δ.: Σύμπλοκες παραμορφώσεις ΑΜΣΣ. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Πάφος, Κύπρος, 27-30 Οκτωβρίου 2011. Τόμος περιλήψεων σελ. 41 & σελ. 61-62 [eng] (ανακοίν. 44).
 15. Παιδακάκος Ν., Κουζούνιας Κ., Σκλαβούνου Μ., Μπουράμας Δ.Όγκοι ΑΜΣΣ. Συνδυασμένη πρόσθια-οπίσθια προσπέλαση. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2012. Τόμος περιλήψεων σελ. 54 (Ο02).
 16. Κουζούνιας Κ., Παιδακάκος Ν., Σκλαβούνου Μ., Μπουράμας Δ.: Τεχνικές παράμετροι, δυσκολίες και πλεονεκτήματα κατά την ενδοσκοπική αντιμετώπιση κολλοειδών κύστεων 3ης κοιλίας. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2012. Τόμος περιλήψεων σελ. 67 (Ο21).

Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Σωτηρίου Φ., Γκέκας Ν., Κουζούνιας Κ.: Ρευματοειδής pannus και αστάθεια στην κρανιοσπονδυλική συμβολή: κλινική σημειολογία και χειρουργική αντιμετώπιση σε 10 ασθενείς. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας. Αθήνα, 26-29 Νοεμβρίου 2008. Πρόγραμμα σελ. 37 (ανακοίν. 60).

Μπουράμας Δ., Παιδακάκος Ν., Κουζούνιας Κ., Σκλαβούνου Μ., Γκέκας Ν.: Ιατρογενής μετεγχειρητική εκφύλιση ΑΜΣΣ. 37ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής. Αθήνα, 9-10 Ιουνίου 2011. Τόμος περιλήψεων σελ. 40 (P08).

 1. Bouramas D., Georgakoulias N., Sotiriou F., Koutourousiou M., Paidakakos N., Seretis A.: Neuroendoscopic removal of colloid cysts. Neuroendoscopy 2007. Paris – Versailles, France, May 9-12, 2007. Abstract book pp 111 (P005).
 2. Levidou G., Korkolopoulou P., Agorogiannis G., Paidakakos N., Xiromeritis K., Bouramas D., Patsouris E.: Low-grade oligodendroglioma of the pineal gland: report of a case. 9th European Congress of Neuropathology. Athens, Greece, May 8-10, 2008. Program P-O30. Abstract @ Clinical Neuropathology (2008) 27/3: 198-199.
 3. Bouramas D., Sioutos P., Antoniou E., Paidakakos N., Seretis A. Endoscopic removal of ventricular catheter from the lateral ventricle: a case report. 5th World Congress of the International Federation of Neuroendoscopy (IFNE). Athens, Greece, May 31-June 3 2009. Program pp 35.
 4. Paidakakos N., Bouramas D., Sotiriou F., Kouzounias K., Gekas N., Sklavounou M.: One stage transoral decompression and posterior stabilization of the craniovertebral junction. 26th Annual Meeting of the European Section of the Cervical Spine Research Society (E-CSRS). Corfu, Greece, May 26-29, 2010. Program pp 147-148 (P70). Abstract @ WScJ (2010) 3: 253.
 5. Paidakakos N., Bouramas D., Kouzounias K., Sotiriou F., Sklavounou M., Gekas N.: Anterior reconstruction of cervical kyphotic deformity in patients with multiple discogenic disease. 26th Annual Meeting of the European Section of the Cervical Spine Research Society (E-CSRS). Corfu, Greece, May 26-29, 2010. Program pp 148-149 (P71). Abstract @ WScJ (2010) 3: 254.
 1. Paidakakos N., Bouramas D., Antoniou E., Papachristou K., Sklavounou M., Kouzounias K., Seretis A. Endoscopic interventions in obstructive hydrocephalus. 5th World Congress of the International Federation of Neuroendoscopy (IFNE). Athens, Greece, May 31-June 3 2009. Program pp 19. Abstract @ Childs Nerv Syst (2009) 25: 744.
 2. Bouramas D., Mitropoulos A., Paidakakos N., Sioutos P., Gekas N., Sotiriou F., Seretis A. Endoscopic removal of colloid cysts of the 3rd 5th World Congress of the International Federation of Neuroendoscopy (IFNE). Athens, Greece, May 31-June 3 2009. Program pp 30. Abstract @ Childs Nerv Syst (2009) 25: 768.
 3. Bouramas D., Paidakakos N., Sotiriou F., Kouzounias K., Gekas N.: Anterior cervical corpectomy: indications and surgical nuances. World Spine V. Santorini, Greece, May 7-9, 2010. Program O-084. Abstract @ WScJ (2010) 2:141.
 4. Bouramas D., Paidakakos N., Sotiriou F., Kouzounias K., Sklavounou M., Gekas N.: Endoscopic IIIrd ventriculostomy (ETV). Surgical technique and pitfalls. 5th International Hydrocephalus Workshop. Crete, Greece, May 20-23, 2010. Abstract book pp 45 (O16).
 5. Naddeo M., Paidakakos N., Bouramas D., Sotiriou F., Kouzounias K., Sklavounou M., Gekas N.: Terzo-ventricolo-cisternostomia endoscopica nell’idrocefalo ostruttivo. Esiti, sfumature techniche e pitfalls. 59° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana Neurochirurgia (SINch). Milano, Italy, October 27-30, 2010. Program pp 43. Abstract book pp 99.

Διαλεξεις – Ομιλιες – Εκπαιδευτης σε Πρακτικα Εργαστηρια

 1. Εμβιομηχανικές παράμετροι στη διόρθωση των παραμορφώσεων της ΑΜΣΣ. 17ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης.
 2. Μηνιγγιώματα ινιακού τρήματος. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής.
 3. Αιτιοπαθογένεια και αντιμετώπιση της αυχενικής μυελοπάθειας. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα ΕΕΧΟΤ. Τμήμα ΣΣ.
 1. Upper cervical spinal injuries. Stabilization: occipitocervical and upper cervical. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.
 2. Upper c-spine fixation techniques. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Workshop faculty.
 3. Surgical techniques of craniovertebral stabilization. (Χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων ινιοαυχενικής συμβολής) Λάρισσα. Εκπαιδευτικός κύκλος μαθημάτων Νευροχειρουργικής Κλινικής. Workshop facult
 1. Ινιο-ατλαντο-αξονικές κακώσεις. Χειρουργική Θεραπεία: αναγκαιότητα ή τεχνική πρόκλησης. 36ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής.
 2. Ανακατασκευή της αυχενικής κυφωτικής παραμόρφωσης. 16ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης.
 3. Ενδομυελικοί όγκοι και επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. 16ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης.
 4. Transoral and extended transoral procedures. Indications, contraindications, technical problems, operative nuances, and pitfalls. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.
 5. Craniovertebral junction pathologies: pathology (tumor, trauma, rheumatological, and degenerative disorders) and management options. World Spine V.
 6. Cervical spine deformity: surgical principles in traumatic cervical deformity. World Spine V.
 7. Cervical spine deformity: deformity due to ankylosing spondylitis. World Spine V.
 8. Craniocervical junction techniques. World Spine 2010 Hands-on Course. Workshop faculty.
 9. Outcomes and complications in cervical surgery. World Spine 2010 Hands-on Course. Workshop faculty.
 10. Rheumatoid Cranio Vertebral Junction. Επιστημονική Συνάντηση Ορθοπαιδικών – Νοσοκομείο Metropolitan.
 1. Εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά της ατλαντοαξονικής αστάθειας και των εφαρμοζόμενων οπισθίων τεχνικών καθήλωσης. 15ο Σεμινάριο Εμβιομηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης.
 2. Χειρουργική αντιμετώπιση νεοπλασμάτων της ινιοαυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 22ο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας.
 3. Χωροκατακτητικές εξεργασίες ανώτερης ΑΜΣΣ. 22ο Συμπόσιο Ορθοπαιδικής Ογκολογίας.
 4. Ενδοσκοπική βιοψία ενδοκοιλιακών όγκων. Κρήτη, Ογκολογικό Συνέδριο.
 5. Ο ρόλος της χειρουργικής στους όγκους του ΚΝΣ. Κρήτη, Ογκολογικό. 19η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας: Όγκοι Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 6. Surgical techniques, pearls, and tricks in anterior atlantoaxial fixation. Θεσσαλονίκη. Cervical Spine Ha nds on Course Workshop faculty.
 7. Craniovertebral fixation. Indications, contraindications, and complications. Θεσσαλονίκη. Cervical Spine Hands on Course Workshop faculty.
 8. Κακώσεις ανώτερης ΑΜΣΣ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.
 1. Κακώσεις ινιοαυχενικής συμβολής. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής. (2008)
 2. Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ΘΜΣΣ. Επανεπέμβαση επί υποτροπής. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. (2008)
 3. Οπίσθια ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Workshop faculty. (2008)
 4. Ενδομυελικοί όγκοι. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. (2007)
 5. Αιτιολογία και χειρουργική αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής αυχενικής κύφωσης. 33ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής. (2007)
 1. Διαστοματική προσπέλαση κατώτερου αποκλίματος, οδόντος. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα ΕΝΧΕ. (2006)
 2. Αποφρακτική υδροκεφαλία – Υδροκέφαλος : διάγνωση και θεραπεία. Μετακπαιδευτικό σεμινάριο σεμινάριο Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης (2005)
 1. Εξωσκληρίδιοι Όγκοι του Σπονδυλικού Σωλήνα (Nov 1994) Ομιλία στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας. Θεσσαλονίκη.
 2. Extreme Lateral Lumbar disk Hernation: Diagnostic value of CT-scan and CT-Myelography (May 1994) Joint Meeting of the Hellenic and Italian Neurosurgical Societies – Athens
 3. Lumbar Spinal Canal Stenosis: Correlation of Clinical Syndromes with the Pathomorphology of Spinal stenosis as seen on CT-scans of the Lumbar Spine (May 1994) Joint Meeting of the Hellenic and Italian Neurosurgical Societies – Athens
 4. Correlation between flow cynometric indices,clinical behaviour and patient’s prognosis in Cerebral Gliomas in adults (Feb 1993) Winter meeting of European Association of Neurosurgical Societies – Rome
 5. Όγκοι του Σπονδυλικού Σωλήνα που μιμούνται κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου (May 1992) 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο – Αθήνα
 6. Χορδώματα Σπονδυλικής στήλης (Oct 1991) Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης Ν.Γιαννέστρας
 7. Γλοιοσάρκωμα εγκεφάλου (Apr 1991) 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής
 8. Depressed Skull Fracture:A review of 143 cases (Oct 1990) Athens Joint Meeting of the Hellenic Society