Νευροενδοσκοπικη Προσπελαση στους Ογκους του Κοιλιακου Συστηματος του Εγκεφαλου και στον Αποφρακτικο Υδροκεφαλο

Η χρήση του νευροενδοσκοπίου στην χειρουργική των όγκων που εδράζονται εντός των εγκεφαλικών κοιλιών, εκεί όπου κυριαρχεί η παρουσία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες είτε εξαίρεσης των βλαβών αυτών, είτε λήψης βιοψίας προκειμένου να βεβαιωθούμε για την ιστολογική ταυτότητα του όγκου. Η χρήση του ενδοσκοπίου προσφέρει μία ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση που σε συνδυασμό με την νευροπλοήγηση μας καθοδηγεί ακριβώς στο στόχο αποφεύγοντας σημαντικές εγκεφαλικές δομές. 

Κλείστε ραντεβού με το γιατρό.

Ταυτόχρονα, επειδή στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι όγκοι των εγκεφαλικών κοιλιών συνοδεύονται από υδροκεφαλία αποφρακτικού τύπου, λόγω μερικής η ολικής αποφράξεως της φυσιολογικής ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και διαταραχής της υδροδυναμικής αυτού, δυνάμεθα στον ίδιο χειρουργικό χρόνο να αποκαταστήσουμε τη ροή του υγρού δημιουργώντας ένα στόμιο στο έδαφος του εγκεφάλου. Αποφεύγεται έτσι η χρήση βαλβίδος υδροκεφαλίας που ειδικά σε αποφρακτικές καταστάσεις δημιουργεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Το νευροενδοσκόπιο αυτό ουδεμία σχέση έχει με το ενδοσκόπιο των ενδορρινικών διασφηνοειδικών προσπελάσεων στη βάση του κρανίου, που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αδενωμάτων υποφύσεως και άλλων όγκων στη περιοχή της προσθίας κρανιακής βάσεως.